ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Δεδομένου του πλήθους των ευκαιριών αλλά και των κινδύνων του Διαδικτύου, σας συνιστούμε να τηρείτε τους κάτωθι γενικούς όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου οι οποίοι έχουν συνταχθεί με γνώμονα τη δική σας και τη δική μας ασφάλεια. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

1. Προσωπικά Δεδομένα

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτκή Εμπιστευτικότητας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

2. Αναθεωρήσεις των όρων χρήσης

Λόγω των αδιάκοπων τεχνικών και νομικών εξελίξεων, πρέπει κατά καιρούς να αναθεωρούμε ή/και να ενημερώνουμε τους όρους χρήσης. Πρέπει συνεπώς να ελέγχετε πότε αναρτήθηκε η πλέον πρόσφατη έκδοση των όρων κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον δικτυακό μας τόπο. Η τελευταία ενημέρωση έγινε τον Απρίλιο του 2012.

3. Πνευματικά δικαιώματα και λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ολόκληρο το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, γραφικών και αρχείων ήχου και εικόνας, αποτελεί, εφόσον δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, ιδιοκτησία μας. (Παρακαλούμε να δείτε σχετικά, τη δήλωση αναφορικά με τους συνδέσμους κάτω από το No. 3). Το περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική μας ιδιοκτησία μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς ρητή άδεια μόνο για ιδιωτική χρήση, δηλαδή όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση (downloads, αναπαραγωγές). Οι αλλαγές, οι μεταφράσεις ή άλλη προσαρμογή ή επεξεργασία του περιεχομένου μπορεί να γίνει μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια της Beiersdorf AG.

Απαγορεύεται η παράνομη χρήση ή κατάχρηση κάθε κατοχυρωμένων εμπορικών σημάτων ή λογοτύπων της Beiersdorf AG.

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων πνευματικών δικαιωμάτων μας μπορεί να αποφέρει αστικές ή/και ποινικές κυρώσεις εναντίον σας.

4. Αποποίηση ευθύνης

Αυτή η σελίδα έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί από κατοίκους της χώρας που επιλέξατε στην αρχική σελίδα το δικτυακού τόπου www.niveamen.com, και σε συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς νόμους.
Το υλικό σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών, μπορεί να μην είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για οποιαδήποτε τοποθεσία εκτός της εν λόγω δικαιοδοσίας. Σε περίπτωση που τυχόν προσφορές, προϊόντα ή υπηρεσίες, τα οποία διατίθενται ή επικοινωνούντα μέσω αυτής της ιστοσελίδας, απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας την οποία επιλέξατε, τότε είναι άκυρες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.niveamen.com και επιλέξτε την τοποθεσία σας για να κατευθυνθείτε στον κατάλληλο ιστότοπο.

Every care was taken in the compilation and validation of the information contained on this website. Nevertheless, we Ελήφθη κάθε δυνατή μέριμνα κατά τη συλλογή και επικύρωση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Παρ 'όλα αυτά, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για την κατά τόπους επικαιρότητα ορθότητα, την πληρότητα ή / και την ποιότητα του περιεχομένου.

This website contains hyperlinks to websites from other providers. Beiersdorf AG is not aware of the content of third-party websites and assumes no warranty or liability for any illegal content or other legal infringements on third-party websites. However, Beiersdorf AG will promptly remove any link or content upon becoming positively aware that it violates applicable laws.

Αυτή η ιστοσελίδα περιλαμβάνει υπερσυνδέσεις σε ιστοσελίδες άλλων παρόχων. H Beiersdorf AG δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων και δεν χορηγεί εγγύηση ούτε ευθύνεται για τυχόν παράνομο περιεχόμενο ή άλλες νομικές παραβάσεις σχετικά με δικτυακούς τόπους τρίτων.

Ωστόσο, η Beiersdorf AG θα αφαιρέσει άμεσα τυχόν σύνδεσμο ή περιεχόμενο, όταν καταστεί εμφανές πως παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους.

5. Τελικές Διατάξεις

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων είναι ή καταστεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, το κύρος ή η δυνατότητα εφαρμογής κάθε άλλης διάταξης αυτών των όρων θα παραμείνουν ως έχουν.

Εάν θέλετε να καταγγείλετε νομικές παραβάσεις στις ιστοσελίδες μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

BEIERSDORF AG
Unnastrasse 48
20253 Hamburg
Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 40 4909-0